Privacyverklaring

MedLearning B.V., deel uitmakende van MedHealth Communications B.V., gevestigd aan Laarderhoogtweg 25, 1101 EB in Amsterdam (hierna: MedLearning) is medische uitgeverij van online en offline publicaties. MedLearning is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70850437.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en auteursgegevens door MedLearning als verantwoordelijke van gegevensverwerking.

MedLearning levert diensten op het gebied van e-learnings, videospecials en andere publicaties voor medische professionals. Dit wordt gedaan vanuit de volgende merken of handelsnamen: Medi-Access, FTO-Online, Farmacotherapie-Online, CME-Academy, CEFI-Online en CEFI-Meetups.
MedLearning verwerkt voor haar dienstverlening gegevens van abonnees, deelnemers en gebruikers. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres.

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit:
● Contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en huisadres
● Gegevens over uw functie, specialisme en locatie
● Uw voorkeuren voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven
● Uw BIG-nummer

MedLearning gebruikt deze persoonsgegevens om gebruikers, deelnemers en cursisten per e-mail of per post te informeren over relevante actualiteiten. Tevens gebruikt MedLearning deze gegevens om toegang tot de platformen en e-learnings te verlenen, bijeenkomsten te organiseren, resultaten door te geven aan registers voor accreditatiepunten. MedLearning vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. MedLearning gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. MedLearning geeft de door haar leden verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor MedLearning om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. MedLearning sluit niet uit dat haar dienstverlening in de toekomst verandert.

Bewaartermijn
MedLearning bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een abonnement beëindigd wordt, verwijdert MedLearning de gegevens over behaalde resultaten uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Ook wanneer u geen abonnement meer bij ons heeft, kunt u binnen een lopende registratieperiode uw certificaten van CME-Academy of CEFI-Online bij ons opvragen. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart MedLearning de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging
We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen (OAuth) voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Websites van derden
De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de MedLearning websites zijn verbonden. MedLearning kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten
Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en MedLearning te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, verwijderen of over te dragen. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar: info@fto.nl.
Het invoeren van persoonsgegevens is echter wel noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u toegang te geven tot het cursusmateriaal en om u te informeren over wijzigingen in ons cursusaanbod en voor u relevante gelijksoortige producten en diensten van MedLearning. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment eenvoudig afmelden via info@fto.nl. Onder alle nieuwsbrieven geven wij u ook de optie om zich direct uit te schrijven voor de betreffende mailinglijst.

Cookies
MedLearning maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en door uw browser (tijdelijk) op de harde schrijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Gebruik van cookies
Cookies kunnen verschillende functies hebben. Zo kunnen cookies helpen te onthouden dat u zojuist hebt ingelogd en bepaalde voorkeuren hebt ingesteld. Dit is ook de reden waarom MedLearning cookies gebruikt. Daarnaast gebruiken wij cookies om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst door de webservice Google Analytics. Deze cookies zijn overigens niet gepersonaliseerd.
MedLearning gebruikt cookies op geen enkele manier om persoonlijke informatie aan derden door te geven.

Cookies afmelden
Functionele cookies worden gebruikt voor een goede werking van de website. Door het uitschakelen van deze cookies werkt de website niet meer optimaal.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van MedLearning? Dan kunt u deze richten aan MedLearning, Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, info@fto.nl.

Wijziging van verklaringen
MedLearning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Elke aanpassing zal MedLearning op deze pagina publiceren. MedLearning adviseert betrokkenen om de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men van deze wijzigingen op de hoogte is.