Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Antivirale behandeling van COVID-19 voor ambulante patiënten met een hoog risico op ernstig COVID-19

Naar aanleiding van wijzigingen in de NHG-standaard COVID-19 is deze FTO-Online presentatie ontwikkeld. De presentatie gaat in op het gebruik van nirmatrelvir/ritonavir bij een beperkte groep ambulante patiënten met een hoog risico op COVID-19.

Samenvatting

In oktober 2022 is de NHG-standaard COVID-19 geüpdatet naar aanleiding van het beschikbaar komen van nirmatrelvir/ritonavir in Nederland. Nirmatrelvir/ritonavir is een proteaseremmer en remt de virale replicatie van het coronavirus. Het is effectief gebleken in het voorkomen van COVID gerelateerde ziekenhuisopnames en overlijden. Het bijwerkingenprofiel is mild en van voorbijgaande aard. Het geneesmiddel is geregistreerd voor patiënten met COVID-19 die een hoog risico lopen op ontwikkeling van ernstig COVID en geen aanvullende zuurstof nodig hebben.

Nirmatrelvir/ritonavir is een orale kuur van vijf dagen die tweemaal daags moet worden ingenomen. Belangrijk is dat er wordt gestart binnen vijf dagen na aanvang van symptomen. De NHG-standaard geeft aan dat nirmatrelvir/ritonavir kan worden overwogen bij patiënten die immuungecompromitteerd zijn of bij SARS-CoV-2 naïeve patiënten die een verhoogd risico lopen op ontwikkeling van ernstig COVID. Nirmatrelvir/ritonavir wordt vergoed middels een bijlage 2 formulier voor patiënten die worden behandeld volgens de huidige NHG-standaard.

EM-NLD-CPI-0036

Beschikbare materiaal

Leerdoelen