Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Bloedspoed! Hoe te handelen bij een verhoogde bloedingsneiging

In deze FTO-Online videospecial worden verschillende patiënten met een verhoogde bloedingsneiging besproken waarbij de nadruk ligt op hoe te handelen in verschillende (spoed)situaties.

Samenvatting

Het herkennen van urgente problematiek bij een patiënt met een verhoogde bloedingsneiging kan van levensbelang zijn. Deze levensbedreigende situaties, waarbij direct moet worden ingegrepen, zijn lastig te herkennen door de soms vage klachten en door een mogelijk gebrek aan ervaring bij de huisarts. In deze FTO-Online videospecial bespreken huisarts en kaderarts Spoedzorg drs. Ylva Onderwater en internist-hematoloog dr. Peter Westerweel verschillende patiënten met een verhoogde bloedingsneiging en zal de nadruk liggen op hoe te handelen in situaties waarbij er een probleem is op het gebied van de primaire hemostase. De Landelijke Eerstelijns Afspraak (LESA) laboratoriumdiagnostiek ‘Verhoogde bloedingsneiging’ zal als leidraad dienen.

In deze videospecial wordt een helder overzicht gegeven van de bloedstolling, waarbij ook de stollingscascade en gerelateerde aandoeningen worden besproken. Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op diagnostiek en de eventuele verwijzing naar de tweede lijn. Een belangrijk leerpunt is dat duidelijk wordt in welke situaties een spoedverwijzing noodzakelijk is en in welke situaties direct ingrijpen (nog) niet nodig is.

Met dank aan drs. F.A.M. van Gennip, huisarts

MAT-NL-2300155-v1.0-02/2023

Leerdoelen