Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Chronische nierschade

In deze FTO-Online publicatie gaan dr. Aaltje Adema en drs. Jaap van Soest in op de werking van de nieren en bijbehorende diagnostiek en behandeling van chronische nierschade.

Samenvatting

Chronische nierschade komt in Nederland bij ruim 12% van de bevolking voor.1 Nierschade kan veel verschillende oorzaken hebben. Symptomen ontstaan vaak pas als de nieren al ernstig beschadigd zijn waardoor vroegtijdige herkenning moeilijk is. Met behulp van screening en adequate behandeling kan worden bijgedragen aan het voorkomen of vertragen van additionele schade aan de nieren. In deze FTO-Online publicatie gaan dr. Aaltje Adema en drs. Jaap van Soest dieper in op de werking van de nieren en bijbehorende diagnostiek en behandeling van chronische nierschade bij verschillende patiëntprofielen. Bescherming van de nieren is een belangrijk aandachtspunt. Voor de beschrijving van de therapeutische opties wordt gebruik gemaakt van algemeen geldende richtlijnen en er wordt afgesloten met herkenbare, interessante casuïstiek.

 

1. Nierstichting, Factsheet Chronische Nierschade - deel 1, Nieren en chronische nierschade. Geraadpleegd mei 2022.

Beschikbare materiaal

Leerdoelen