Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

COPD

In deze publicatie op FTO-Online krijgen huisartsen en apothekers informatie over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NHG-Standaard COPD.

Samenvatting

COPD is een aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Voor het bepalen van optimale zorg met aandacht voor de kwaliteit van leven, blijkt niet de indeling naar ernst op basis van de FEV1, maar de ziektelast een betere maatstaf. Deze inzichten zijn ook meegenomen in de nieuwe NHG-Standaard COPD. Deze FTO-Online publicatie gaat uitgebreid in op de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NHG-Standaard COPD. Afgezien van wijzigingen zoals aanpassing van de term 'exacerbatie' naar 'longaanval' en het beter vaststellen en concretiseren van restrictie bij spirometrie hebben de wijzigingen vooral betrekking op de ziektelast bij COPD en op de medicamenteuze behandeling. Zo wordt de ernst van de ziektelast niet meer uitgedrukt in drie maar in twee niveaus en richt het beleid zich vooral op de vier subdomeinen van de ziektelast: klachten en beperkingen, longaanvallen, voedingstoestand en mate van luchtwegobstructie. Voor de medicamenteuze behandeling wordt een aanpak voor het staken van onnodig ICS voorgesteld en bij onvoldoende effect van één luchtwegverwijder, het toevoegen van een tweede luchtwegverwijder.