Ernstig astma

Samenvatting

In deze FTO-Online videospecial krijgen huisartsen en apothekers inzicht in diagnostiek en monitoring, maar vooral op behandelmogelijkheden die beschikbaar zijn voor patiënten met ernstig astma. Als afsluiting worden drie casussen besproken, die u kunt gebruiken in uw FTO.

Onderwerpen

Log in met uw Medi-Access om de videospecial te bekijken

Nog geen account? Nu aanmelden
Wachtwoord vergeten?

Deel videospecial

Inhoudsopgave

Ernstig astma

Inleiding

In de eerste video stellen de panelleden zich aan u voor en is er aandacht voor het vóórkomen van astma.

Ziektebeeld en diagnose
In de volgende video ziet u eerst een korte uitleg over het ziektebeeld astma en hoe de diagnostiek van astma in de praktijk plaatsvindt. Daarnaast is er aandacht voor een scharnierconsult.

Monitoring

Patiënten met astma worden regelmatig gemonitord door huisarts en praktijkondersteuner. In de volgende video gaan de panelleden in op hoe deze monitoring plaatsvindt en hoe patiënten betrokken kunnen worden bij hun eigen behandeling.

Monitoring van de patiënt vindt vaak plaats op basis van de AstmaControle Vragenlijst (ACQ). Dit is een vragenlijst van zes vragen die de patiënt invult en één vraag die de arts invult. De score die hieruit komt geeft aan in hoeverre het astma onder controle is. Een score tussen de 0,75 en 1,5 betekent een matige astmacontrole. Een score lager dan 0,75 betekent een goede astmacontrole. Een score hoger dan 1,5 betekent een slechte astmacontrole. Door regelmatig de ACQ toe te passen, kan in de loop van de tijd worden bijgehouden of de astmacontrole verandert.

De A tot I van moeilijk behandelbaar astma

Het astma-alfabet is bedoeld om toe te passen bij mensen met moeilijk behandelbaar astma en kan gebruikt worden door eerstelijns zorgverleners. Hiermee kan een zorgverlener op een gestructureerde manier alle belangrijke zaken die mogelijk een rol spelen nagaan.
 • Astma
 • Blootstelling
 • Controle
 • Device
 • Exacerbaties
 • Farmacotherapie
 • Gedrag
 • Hulp
 • Individueel zorgplan
Het volledige artikel is te vinden op https://www.nature.com/articles/npjpcrm201686. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op welke aandachtspunten horen bij elk van de letters.

Bron: Honkoop, 2017

Ernstig astma

In de volgende video wordt besproken wanneer er redenen zijn om de patiënt door te verwijzen naar de tweede lijn en wanneer er sprake is van ernstig astma. Tevens is er aandacht voor extra diagnostische mogelijkheden in de tweede lijn.

Behandeling ernstig astma

Als een patiënt eenmaal bij de longarts is, zijn er voor bepaalde subgroepen specialistische behandelingen beschikbaar. In de volgende video wordt hier dieper op ingegaan. Ook is er kort aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Terugkeer naar huisarts

Er kan een moment zijn dat de patiënt weer terugkomt bij de huisarts. Andere patiënten blijven juist onder behandeling bij de longarts. In deze video wordt besproken van welke factoren dit afhankelijk is.

Samenvatting

Als laatste geeft Persijn Honkoop een korte samenvatting van de onderwerpen die besproken zijn in deze Special.

Casuïstiek

1

Er volgen nu drie casussen met bijbehorende vragen. In de video kunt u zien hoe het team van experts met deze casussen zou omgaan.

Casus I

Casus II

Casus III

1.1
 • 43-jarige patiënt met langere tijd klachten van kortademigheid

 • Geen bekende allergieën

 • Voorgeschiedenis:

  • Periodes van kortdurend salbutamolgebruik, meestal na luchtweginfectie

  • Bekend met diabetes mellitus type 2 en OSAS

 • Lichamelijk onderzoek:

  • BMI 35

  • Auscultatie longen: licht verlengd expirium, geen bijgeluiden

  • Spirometrie: FEV1 85%, FVC 90%

1. Wat kunnen oorzaken zijn van de kortademigheid?

Controleer uw antwoord

1.2

2. Welke testen kunnen worden gedaan?

Controleer uw antwoord