Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Glucosemonitoring bij diabetes mellitus

In deze FTO-Online publicatie gaan internist-endocrinoloog Klaas Hoogenberg en diabetesverpleegkundige Joke Beukema in op de verschillende mogelijkheden voor bloedglucose- en weefselglucosemeting.

Samenvatting

Van oudsher worden glucosewaarden gemeten middels een capillaire bloedafname (vingerprik). De afgelopen jaren zijn echter technieken geïntroduceerd om glucosewaarden continu te kunnen meten, zoals de Flash Glucose Monitoring (FGM) en de Real-Time Glucose Monitoring (RT-CGM). Deze publicatie gaat nader in op de verschillende mogelijkheden voor bloedglucose- en weefselglucosemeting en bespreekt het gebruik en de interpretatie van data die hieruit voorkomt. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de capillaire bloedafname en FGM, methoden voor de eerstelijnszorg. Ook wordt ingegaan op het gebruik van RT-CGM in de tweedelijnszorg, zodat huisartsen, apothekers en POH's na het lezen van dit artikel een compleet beeld hebben van de mogelijkheden voor glucosemonitoring bij diabetespatiënten.

Leerdoelen