Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Hypercholesterolemie

In deze FTO-Online publicatie worden zaken rondom cholesterol besproken, zoals beschreven in de update van CardioVasculairRisicoManagement van 2019. In de navolgende hoofdstukken zal geprobeerd worden om helderheid en richting te geven ten aanzien van diagnostiek en behandeling van verhoogde cholesterolwaarden in het kader van CVRM.

Samenvatting

In dit artikel worden zaken rondom cholesterol besproken, zoals beschreven in de update van CardioVasculairRisicoManagement van 2019.1 Deze update verscheen in 2019 eerst als Multidisciplinaire richtlijn en werd kort daarna gepubliceerd als NHG-Standaard.2 Het vormt derhalve een gelijke richtlijn voor huisartsen, internisten, neurologen, cardiologen en vaatchirurgen. Publicatie van beide documenten deed in tegenstelling tot de vorige update nogal wat stof opwaaien. Streefwaarden en medicatiegebruik werden besproken op de nationale televisie, becommentarieerd in de kranten en indringend in de vakbladen bekritiseerd. Hart- en vaatziekten (HVZ) komen nog steeds veel voor en zijn met preventieve maatregelen deels te voorkomen. In de navolgende hoofdstukken zal geprobeerd worden om helderheid en richting te geven ten aanzien van diagnostiek en behandeling van verhoogde cholesterolwaarden in het kader van CVRM. Voor dit FTO-Online artikel is gebruik gemaakt van de NHG-Standaard CVRM 2019.2

Leerdoelen