Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Pijn bij kanker

In deze FTO-online publicatie krijgen zowel huisartsen als apothekers meer informatie over de medicamenteuze- als niet-medicamenteuze behandeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het begrip pijn, de anamnese, meetinstrumenten en de integrale benadering van pijn. Tot slot wordt casuïstiek uit de praktijk behandeld.

Samenvatting

Pijn bij kanker wordt regelmatig ondergediagnostiseerd en onderbehandeld. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Pijn bij kanker is echter vaak goed te behandelen en dit artikel biedt dan ook handvatten en tools om informatie en helderheid te verschaffen over de behandeling van pijn bij kanker. Zowel de medicamenteuze- als niet-medicamenteuze behandeling komt aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het begrip pijn, de anamnese, meetinstrumenten en de integrale benadering van pijn. Tot slot wordt casuïstiek uit de praktijk behandeld.