Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Probiotica bij acute diarree

In deze publicatie op FTO-Online krijgen huisartsen en apothekers informatie over probiotica bij actute diarree.

Samenvatting

Acute diarree wordt gedefinieerd als een plotseling optredende verandering van het (voor betreffende patiënt gebruikelijke) defecatiepatroon, die korter dan 14 dagen bestaat. De frequentie en ook de hoeveelheid van de ontlasting is toegenomen en de ontlasting bevat meer water dan normaal. Meestal gaat een acute diarree vanzelf over. Wanneer de symptomen langer dan 4 weken aanhouden wordt van chronische diarree gesproken. Acute diarree kan worden veroorzaakt door een infectie, door het gebruik van medicatie, door chemotherapie of straling of door stress. Acute infectieuze diarree wordt veroorzaakt door een virale of bacteriële infectie. De in Nederland meest voorkomende virale verwekkers van acute infectieuze diarree zijn rotavirussen (bij kinderen), norovirussen (bij volwassenen) en adenovirussen. Een Cochrane-review van 62 studies met meer dan 8.000 deelnemers toonde aan dat interventie met probiotica leidde tot een vermindering van de duur van de diarree met ruim 24 uur (van gemiddeld 94 naar 69 uur). De kans dat de diarree langer dan 4 dagen aanhield, was met 40% verminderd. De auteurs concluderen dat probiotica, in aanvulling op rehydratietherapie, veilig gebruikt kunnen worden. De huidige stand van de wetenschap laat het toe dat huisarts en apotheker vaker probiotica adviseren om daarmee het risico op het krijgen van diarree te verminderen of de duur van bestaande diarree te verkorten. De bestaande gegevens laten het nog niet toe om specifieke probiotische stammen voor specifieke patiëntengroepen aan te geven.