Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Reizigersgeneeskunde voor en na de reis

In deze FTO-Online publicatie krijgen huisartsen en apothekers meer inzichten over zowel het preventieve gedeelte van de reizigersgeneeskunde als aan het curatieve gedeelte.

Samenvatting

Reizigersgeneeskunde is een relatief nieuwe medische specialisatie en is opgebouwd uit een preventief en curatief gedeelte. Er is sprake van een toenemend reisgedrag en ook voor de nabije toekomst voorziet men een groeiend aantal reizigers naar risicogebieden. Een aanzienlijk aantal van deze reizigers waarvoor profylaxe geïndiceerd is, gaat nog altijd zonder profylaxe op reis. Deze reizigers worden dus niet adequaat bereikt. Hier ligt onveranderd voor huisartsen een uitdagende taak, wanneer ze zich op het terrein van reizigersgeneeskunde begeven. Huisartsen die hun cliënten preventief reisadvies bieden kiezen daar bewust voor en zijn daarvoor geschoold en erkend. Elke huisarts kan echter geconfronteerd worden met de cliënt die ziek terugkeert van een verre reis. Dit maakt dat alle huisartsen, zeker gezien het toenemend reisgedrag van onze cliënten, georiënteerd zullen moeten blijven over tropenziekten en andere exotische aandoeningen. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan zowel het preventieve gedeelte van de reizigersgeneeskunde als aan het curatieve gedeelte. Consulten in verband met klachten na de reis omvatten in grote meerderheid drie categorieën namelijk diarree, koorts en huidafwijkingen. Aan elk van deze categorieën wordt ruim aandacht besteed. In de casuïstiek zullen diverse tropenziekten worden besproken waar u tijdens uw spreekuur mee geconfronteerd kunt worden.