Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Therapietrouw

In deze publicatie op FTO-Online krijgen huisartsen en apothekers informatie over methoden om therapietrouw te meten en te verbeteren.

Samenvatting

Wanneer een patiënt de behandeling niet volgt zoals die was afgesproken met de behandelaar, is er sprake van verminderde therapietrouw. Om een voorbeeld te noemen: de patiënt haalt de medicatie niet op bij de apotheek of staakt de behandeling voortijdig. Ook is het mogelijk dat de patiënt minder of meer van de voorgeschreven medicatie gebruikt of dat doses niet op het juiste moment worden ingenomen. Therapietrouw is van groot belang om de gewenste uitkomst van een medicamenteuze behandeling te kunnen realiseren. Therapieontrouw heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van de behandeling en leidt tot onnodige kosten. Er zijn aanwijzingen dat therapieontrouw verantwoordelijk is voor meer dan 10% van de ziekenhuisopnames van ouderen, voor een kwart van de opnames in verpleeghuizen en voor 20% van bijwerkingen die te voorkomen zijn bij thuiswonende ouderen. Het is dus van groot belang om de therapietrouw bij verschillende patiëntengroepen te verbeteren. Apothekers en huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol, waarbij een deel van de taken ook goed door de praktijkondersteuner kan worden uitgevoerd. Een goede samenwerking blijkt essentieel. In dit FTO bespreken we methoden om therapietrouw te meten en te verbeteren. Alvorens dat te doen gaan we in op de verschillende vormen en mogelijke oorzaken van therapieontrouw en geven we cijfers over het vóórkomen ervan.

Bekijk meer van