Inhoudsopgave
Publicatie inhoud

Ziekte van Lyme

In deze FTO-Online publicatie krijgen huisartsen en apothekers meer informatie over de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme, met extra aandacht voor preventie. De CBO-richtlijn* over de ziekte van Lyme (2013) en de recentere inzichten uit wetenschappelijk onderzoek (2017) vormen de basis van deze publicatie.

Samenvatting

De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door de Borrelia bacterie wordt veroorzaakt. Besmetting vindt plaats via een tekenbeet. Het aantal mensen dat besmet raakte met de Borrelia bacterie steeg de afgelopen jaren sterk. In 2014 liepen naar schatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1,3 miljoen mensen een tekenbeet op, maar het aantal huisartsenconsulten voor tekenbeten daalde voor het eerst licht van 93.000 in 2009 tot 82.000 in 2014. Wordt een teek binnen 24 uur verwijderd, dan is de kans op besmetting klein. Daarna neemt de kans op besmetting toe. In dat geval is de behandeling die u instelt afhankelijk van de zekerheid over de diagnose en het stadium van de ziekte. Dit artikel gaat in op de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme, met extra aandacht voor preventie. De CBO-richtlijn* over de ziekte van Lyme (2013) en de recentere inzichten uit wetenschappelijk onderzoek (2017) vormen de basis van deze publicatie.

Bekijk meer van