Laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie

Laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie

In deze FTO-Online videospecial wordt ingegaan op het belang van laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie.
22/01/2019

Samenvatting

In deze videospecial gaan medisch immunoloog dr. ir. Caren Koelman en huisarts drs. Pascale Schure dieper in op laboratoriumdiagnostiek bij inhalatieallergie. Wat is allergie en hoe verhoudt allergie zich tot overgevoeligheid. Waaruit bestaat de diagnostische driehoek en waarom is deze zo belangrijk bij allergie? Welke laboratoriumtesten zijn er beschikbaar en wat wordt er eigenlijk mee gemeten? In de diverse video’s wordt de theorie over allergie en laboratoriumdiagnostiek afgewisseld met casussen uit de praktijk.

Bekijk hier de volledige inhoud

Onderwerp(en)