Longgeluiden: van klacht naar diagnose

Longgeluiden: van klacht naar diagnose

In deze FTO-Online videospecial krijgen huisartsen en apothekers aan de hand van casuïstiek duidelijke uitleg over de interpretatie van longgeluiden. Tevens geven de auteurs een samenvatting van de farmacotherapeutische behandelingsopties bij longziekten.
09/04/2018

Samenvatting

Een goed uitgevoerde auscultatie kan een huisarts veel informatie verschaffen over de onderliggende oorzaak van klachten waarmee patiënten zich presenteren. Auscultatie kan van belang zijn bij de aanvullende diagnostiek van astma en COPD, maar ook bij hartfalen, of in het geval van de meer zeldzame vormen van longziekten, zoals longfibrose.
In deze special gaan een huisarts en een longarts nader in op de verschillende longgeluiden. Aan de hand van casuïstiek krijgt u duidelijke uitleg over de interpretatie van longgeluiden. Tevens geven de auteurs een samenvatting van de farmacotherapeutische behandelingsopties bij longziekten.

Bekijk hier de volledige inhoud

Specialisme(n)

Onderwerp(en)